การดูแลรักษาพรมปูพื้นรถ วิธีบำรุงรักษาพรมพื้นรถให้คงทน

1. เมื่อพรมเปียกน้้าเพียงเล็กน้อย

ให้เช็ดด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู่ นารถมาจอดไว้กลางแดด โดยเปิดกระจกทิ้งไว้ ความร้อนจะช่วยทาให้พรมแห้ง

2. ถ้าพรมเปียกน้้ามาก

ควรถอดเบาะนั่งออกก่อน แล้วถอดพรมออกมาซัก ผึ่งแดดจัดๆ อย่างน้อย 2 วัน หรือจนกว่าจะแห้งสนิท จึงนาเข้าที่ตามเดิม