SlipcarpetSlipcarpet

ข้อระวังเกี่ยวกับความชื้นของพรม ที่สะสมในโครงสร้างหลังน้ำท่วม

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน หลายท่านคงจะได้มีโอกาสเริ่มกลับไปสำรวจบ้านตัวเองหลังน้ำลดลงแล้ว หลาย คนคงอยากจะรีบบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพดังเดิม วันนี้ผมมีข้อเตือนใจมายังท่านทัง้หลายว่า ขอให้ใจเย็นๆหน่อยนะครับ การบูรณะซ่อมแซม การทาสีใหม่ การติดฝ้าเพดานใหม่ การติดวอลล์เปเปอร์ใหม่ การปูไม้ปาร์เก้ใหม่บนพื้นผิวหรือโครงสร้างเดิม จะรีบร้อนกระทำเร็วเกินไปไม่ได้นะครับ มิฉะนั้นแล้วจะเป็น ผลเสียมากกว่าผลดี

บทความตอนนี้ ผมมีข้อเตือนใจและข้อแนะนำเกี่ยวกับการปูพรมผืนใหม่ ปูไม้ปาร์เก้หรือกระเบื้องยางใหม่ บน พื้นคอนกรีตที่ถูกน้ำท่วมว่าอย่าเพิ่งรีบทำเร็วจนเกินไป เนื่องจากพื้นคอนกรีตที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่เป็นเวลานาน นั้นได้ดูดซับน้ำเอาไว้ในรูพรุนที่แทรกอยู่ภายในเนื้อคอนกรีตเป็นปริมาณมาก จนทำให้พื้นอยู่ในสภาพที่อิ่มตัว ชุ่มด้วยน้ำ

เมื่อน้ำท่วมพื้นคอนกรีตในบ้านเรา หลายท่านก็คงจะได้สังเกตเห็นแผ่นไม้ปาร์เก้ แผ่นกระเบื้องยางที่ปูอยู่ เกิด อาการบวม บิด งอ และ หลุดร่อนออกจากพื้นคอนกรีต เพราะเมื่อสัมผัสน้ำ เนื้อกาวที่ใช้ติดปาร์เก้ หรือ กระเบื้องกับพื้นคอนกรีตนั้น จะเสื่อมประสิทธิภาพ มีราขึ้น ทำให้ไม่ยึดเกาะเหมือนเดิม หลายท่านคงมีแผนจะ รื้อของเดิมทิ้งแล้วปูพื้นใหม่ สิ่งที่ผมจะแนะนำคืออย่าเพิ่งรีบทำจนเกินไป

เพราะแม้เราจะได้จัดการน้ำที่ขังอยู่ตามที่ต่างๆภายในบ้านจนแห้งหมดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องระวังน้ำที่ถูกดูด ซึมเข้าไปสะสมไว้ในผนังอิฐ พื้นคอนกรีต หรือโครงสร้างต่างๆ ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่น้ำที่ยังอยู่ ภายในเนื้อวัสดุเหล่านี้จะทำให้ผนัง หรือ พื้น หรือโครงสร้างมีความชื้น หากท่านรีบปูพรม ปาร์เก้ หรือ กระเบื้อง ยางลงบนพื้นคอนกรีตที่ยังชื้นอยู่ เมื่อเวลาผ่านไป ความชื้นก็จะระบายออกมาสัมผัสกับกาวได้อีก แล้วก็ทำให้ กาวเสื่อมประสิทธิภาพอีกเช่นเคย จากนั้น พื้นก็จะเกิดอาการพอง ร่อน ส่วนพรมที่ดูดความชื้นไว้ก็จะทำให้เชื้อ ราเจริญเติบโต เกิดกลิ่นอับภายในบ้านขึ้นมาอีกครัง้ กลายเป็นปญั หาที่ต้องมาแก้ไขกันอีกรอบ

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปญั หาที่จะเกิดขึ้นซ้ำสอง เมื่อท่านได้จัดการน้ำที่เห็นด้วยตาเปล่าจนหมดสิ้นแล้ว จะต้อง เตือนตัวเองว่ายังมีน้ำที่ยังคงค้างอยู่ภายในพื้นคอนกรีตด้วย และ ต้องปล่อยให้พื้นคอนกรีตแห้งสนิทจริงๆ ก่อนที่จะปูพรม ปาร์เก้หรือกระเบื้องยางอันใหม่ลงไป ผมขอแนะนำดังนี้ (1) ให้เลาะแผ่นกระเบื้องยางหรือปาร์ เก้เก่า ออกจากพื้นที่ถูกน้ำท่วมโดยเร็ว เพื่อเปิดผิวให้พื้นได้สัมผัสกับบรรยากาศ จะได้ระบายความชื้นออกจาก ตัวพื้นเองให้เร็วที่สุด (2) พยายามให้อากาศถ่ายเทภายในห้องเพื่อระบายความชื้นออกไป (3) ลดความชื้นใน ห้องด้วยวิธีต่างๆ

ถามว่าต้องรอนานเท่าไรจึงจะปูพื้นใหม่ได้ คำตอบก็คงขึ้นอยู่กับว่าท่านกำจัดความชื้นออกไปจากพื้นได้เร็วแค่ ไหน แต่โดยทัว่ไปแล้วพอจะบอกอย่างคร่าวๆได้ดังนี้ หากพื้นหนา 10 ซม. – 15 ซม. ก็อาจต้องใช้เวลา 3 เดือน – 6 เดือน กว่าจะแห้งสนิท ทัง้นี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความหนาของพื้น และ พื้นสัมผัสกับดินหรือไม่อีกด้วย

ถ้าอยากจะรู้ว่าพื้นคอนกรีตแห้งแล้วหรือยัง ก็มีวิธีทดสอบง่ายๆ โดยการใช่แผ่นพลาสติกใสขนาด 50 ซม. x 50 ซม. ปูบนพื้นแล้วซีลปิดด้วยเทปกาวที่ขอบทัง้ 4 ด้าน ปล่อยทิ้งไว้ 24 ชัว่โมง แล้วกลับมาดูหากมีความชื้นใต้ แผ่นแสดงว่าพื้นยังไม่แห้งพอ

พรมชื้น

วิธีที่สามารถวัดความชื้นเป็นตัวเลข คือใช้เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ หรือ เครื่องมือวัดปริมาณความชื้น หาก ความชื้นสัมพัทธ์ในคอนกรีตน้อยกว่า 70% หรือ ปริมาณความชื้นในคอนกรีตน้อยกว่า 5.5% จะถือว่าคอนกรีต แห้งแล้ว สามารถปูด้วยวัสดุปูพื้นได้ การใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็คงเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาที่จะมาติดตัง้พื้น ใหม่นัน่ เองครับ

เครื่องวัดความชื้น พรม

 

 

admin
About admin

No Comments

Leave a Comment

 
 

Free Quotes

สอบถามข้อมูลสินค้า ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่นี้

Contact us

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บายดีแอพพลิเคชั่น
BuyDee Application Ltd., Part.
Address : 91/110 ม.5 ซ.แพรกษา 11
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
Email : [email protected]
Tel./Fax. : 0-2182-4156

Monday - Friday

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.30 - 17.00 น.
ปิดทำการวันเสาร์, อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์