การทำความสะอาดคราบ ปิโตรเลียมเจล บนพรม

เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เมื่อหกลงบนพรมมัน อาจเป็นเรื่องยากที่จะลบเพราะสคับจะทำงานลึกลงไปในขนพรม ในขณะที่เครื่องดูดฝุ่นเปียก / แห้งอาจจะช่วยขจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันไม่สะดวกที่จะเช่าเครื่องเพียงเพื่อทำความสะอาดคราบหนึ่ง แทนที่ โดยการเอาวาสลีนด้านบนขนพรมออกด้วยช้อนและจากนั้นใช้ตัวทำละลายเพื่อขจัดรอยส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์