ข้อระวังเกี่ยวกับความชื้นของพรม ที่สะสมในโครงสร้างหลังน้ำท่วม

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน หลายท่านคงจะได้มีโอกาสเริ่มกลับไปสำรวจบ้านตัวเองหลังน้ำลดลงแล้ว หลาย คนคงอยากจะรีบบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพดังเดิม วันนี้ผมมีข้อเตือนใจมายังท่านทัง้หลายว่า ขอให้ใจเย็นๆหน่อยนะครับ การบูรณะซ่อมแซม การทาสีใหม่ การติดฝ้าเพดานใหม่ การติดวอลล์เปเปอร์ใหม่ การปูไม้ปาร์เก้ใหม่บนพื้นผิวหรือโครงสร้างเดิม จะรีบร้อนกระทำเร็วเกินไปไม่ได้นะครับ มิฉะนั้นแล้วจะเป็น ผลเสียมากกว่าผลดี