ราคาของพรมปูพื้น

โดยทั่วไปจะขายเป็นตารางหลาตามความต้องการของลูกค้า ราคาจะต่างตามวัสดุที่ใช้ พรมขนสัตว์ราคาแพงสุด พรมใย สังเคราะห์มีราคารองลงมา พรมธรรมชาติถ้าเป็นไหม ราคาจะสูง ถ้าเป็นใยมะพร้าวราคาจะต่ำลงมาพอสมควร พรมอัดราคา ต่ำสุด พรมทอเครื่อง ราคาจะแตกต่างตามวัสดุที่ผลิต พรมทอมือมักทำเป็นชิ้น ราคาค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลาย