การพิจารณาเลือกซื้อพรมปูพื้น

มีข้อควรพิจารณาคือ วัสดุที่ใช้ทำพรม ขนาดพื้นที่ การใช้งาน วัสดุที่ใช้ทำพรม มี 2 ชนิด คือ พรมเส้นใยธรรมชาติ และพรมเส้นใยสังเคราะห์